How To (ENG)

How you can make a streetworkout pullup bar:

Here i tell you in 16 steps 


what do you need?
- a shovel

- a bag of concrete 

- Two beams of + -2m 50 and 10 cm thick

- bag of rocks ( cross bar against sagging ) 

- barrow for sand 

- rod steel / iron + -4cm choose diameter length itself best to choose a self 1.5a2meter

- hammer

- drill with wood drill bit as large if your iron bar 

- level

- ...


Step 1 find a place in the garden where you want to place it.

Step 2 Grab a shovel 


step 3 dig holes 40 < .. cm deep depends on how big your bar is at one distance from one another the number of centimeters you need yourself to do exercises. 


Step 4 Do the sand from the holes in the wheelbarrow 

Step 5 Grab your drill 

Step 6 insert your drill bit into 

Step 7 stab you drill into the wall outlet or insert a battery that is charged in 

Step 8 drawing with pencil as a 15a20 cm from the top of your pole a cross off in the middle of the pile and drilling on the cross a hole the diameter of your bar completely through the post do that percisie same contribution and other pole tip you can keep the same level from above and then pull the lines from beam to beam. 


Step 9 stab you off by first beam hole to you as a 15a20 cm protruding from the bar end of the bar and do the same on the other hand, what have you got a stretcher and stabbing a bar on each side 


Step 10 looking for a friend / family member 

Step 11 you make the concrete / mortar / cement ready when you do those stones bag also open and do all that liquid concrete ( dad can be activated before or read instructions on the bag. ) does little pebbles in the pit at the concrete / ... / ... you handle the ones on and insert the poles into the holes 

step 12 you put the ones inda hole and let your natural person holding on duty not inclined and ensures that he looks that you state bar level. 


step 13 Meanwhile, grab the brick and block your pole into the holes so that they stand firmly and pour some concrete / ... / ... mixture and some pebbles in stamp with a shoe that can get dirty. then pour again and what do again what stones and divide as in both holes until you have as a 10a15 cm before you get to the top of the well and you pile all solid state. See if you beams leveled else beat you up with the hammer and your state bar level. stamp the concrete well do you have concrete about distribution than those in both wells and pitch well , but do you still have about da bit of sand 


step 13 Meanwhile, grab the brick and block your pole into the holes so that they stand firmly and pour some concrete / ... / ... mixture and some pebbles in stamp with a shoe that can get dirty. then pour again and what do again what stones and divide as in both holes until you have as a 10a15 cm before you get to the top of the well and you pile all solid state. See if you beams leveled else beat you up with the hammer and your state bar level. stamp the concrete well do you have concrete about distribution than those in both wells and pitch well , but do you still have about da bit of sand 

step 14 pack your bag or foil and place it around your pole into the hole and then do all the sand on the film and around pole and pitch well on both sides 

step 15
its done

step 16 and now TRAINING AND DONT GIVE UP 


 (NL)

wat heb je nodig:

koop 2 houten geïmpregneerde balken van +-2m 50
>>>> brico,gama,doehetzelfzaak,houthandelaars, hubo


2 a 3 zakken beton/cement/mortel zakken
>>>>>>>> gamma, brico,doehetzelfzaak, hubo


4-6 bakstenen of zak steentjes (versteviging balk tegen verzakking)
>>>>>> brico, gamma,doehetzelfzaak,hubo,...


een schep
>>> tuincentra,aveve, horta


Plastic folie (hoeft niet pers├ę dit is meer om je mortel/cement/beton klaar te maken.) Plastic folie of een vuilniszak tegen het ongedierte zodat je balk niet makkelijk aangevreten wordt.

kruiwagen voor je zand


Baar uit staal / ijzer +-4cm diameter lengte zelf te kiezen 

best een van 1.5a2meter zelf te kiezen


hamer 


boormachine met klokboor die even groot is als je ijzer baar is


water/tuinslang


waterpas die waterpas is en werkt dus niet kapot 

stap 1 zoek een plek in de tuin waar je baar mag komen 

 stap 2 pak een schep 

stap 3 graaf gaten van 40< .. cm diep hangt ervan af hoe groot je balk is op ene afstand van elkaar het aantal cm dat je zelf nodig hebt om oefeningen te doen.

stap 4 al het zand van je gaten doe je in de kruiwagen 

stap 5 pak je boormachine 

stap 6 steek er je klokboor in 

stap 7 steek je boormachine in het stopcontact of steek er een batterij in die opgeladen is.

stap 8 teken met potlood zo een 15a20 cm van de bovenkant van je paal in het midden van de paal een kruisje af en boor op het kruisje een gat van de diameter van je baar volledig door de paal doe dat percisie hetzelfde bijd e andere paal ( tip je kan ze gelijke hoogte vanboven houden en dan de lijntjes overhalen van balk tot balk.

 stap 9 steek je baar door eerste balk gat tot je zo een 15a20 cm uitsteekt van de baaruiteinde tot de balk en doe je hetzelfde aan de andere kant : wat heb je dan een baar en aan elke kant een balk steken

 stap 10 zoek een vriend/familielid 

stap 11 je maakt de beton/mortel/cement klaar als je steentjes hebt doe die zak ook open en doe al wat vloeibare beton ( de papa kan ingeschakeld worden daarvoor of leest instructies op de zak.) 

doet ook beetje steentjes in de put bij het beton/.../...
je heft de baren op als je goed gegraven hebt en gedacht heb naar de lengte van je baar en de afstand van de gaten zodat dus je balken perfect in de gaten valt. 


stap 12
je steekt de baren inda gat en je laat je persoon het vast houden recht natuurlijk niet schuin en zorgt dat hij ook kijkt dat je baar waterpas staat. 

stap 13
ondertussen pak je de baksteen en blokkeert je paal in de gaten zodat ze stevig staan en giet een deel beton/.../... mengsel in en wat steentjes bij stamp aan met een schoen die vuil mag worden. 

giet dan weer wat en doe weer wat steentjes en verdeel zo in beide gaten tot je zo een 10a15 cm nog hebt voor je aan bovenkant van de put komt en je paal al stevig staat.
kijk of je balken waterpas staan anders klop je bij met de hamer en dat je baar waterpas staat.
stamp de beton goed aan
heb je nog beton over verdeel dan deze bij beide putten en stamp goed aan maar zorg da je nog beetje over hebt voor zand 

stap 14
pak je zak of folie en leg die rond je paal in het gat en doe dan al het zand op de folie en rond te paal en stamp goed aan beide kanten 

voila klaar 

stap 15

en nu TRAINEN AND DONT GIVE UP